Xử lý ngôn ngữ tiếng Việt trong ca hát

mo khau hinh khi hat

XỬ LÝ NGÔN NGỮ VIỆT NAM TRONG CA HÁT Một bài hát gồm có Nhạc và Lời, trong đó lời ca là yếu tố nền tảng để xây dựng âm nhạc. Lời định hướng cho nhạc, để nhạc chắp cánh cho Lời. Vì thế, khi ca hát không rõ lời, là vô tình đánh mất […]

Chi tiết