Lịch khai giảng T10 năm 2013

khaigiang6

Lịch khai giảng T10 năm 2013  Khai giảng lớp buổi Trưa Thứ 3, học từ 12h-13h30 ngày 9/10/2013 – Lịch học 3.5.7 (Dự kiến – còn 2 chỗ trống)  Khai giảng lớp buổi Trưa Thứ 4, học từ 12h-13h30 ngày 24/10/2013 – Lịch học 3.5.7 (Dự kiến) Khai giảng lớp buổi Chiều thứ 3, học từ 14h-15h30 ngày 2/10/2013 – Lịch […]

Chi tiết