Lịch khai giảng Tháng 7 năm 2014

Untitled-31

Lịch khai giảng Tháng 7 năm 2014 Khai giảng lớp buổi Tối thứ 4, học từ 19h-20h30 ngày 18/7/2014- Lịch học 2.4.6 (Đã khai giảng) Khai giảng lớp buổi Trưa Thứ 3, học từ 12h-13h30 ngày 17/7/2014 – Lịch học 3.5.7 (Đã khai giảng) Khai giảng lớp buổi tối Thứ 3, học từ 19h-20h30 ngày 03/07/2014 – Lịch học 3.5.7 (Đã khai […]

Chi tiết