Lịch khai giảng tháng 03 năm 2014

lichkhaigiang

Lịch khai giảng khóa học hát Karaoke tháng 03 năm 2014 tại trung tâm âm nhạc Thế Bảo   Hà Nội:  Khai giảng lớp buổi tối Thứ 4, học từ 19h-20h30 ngày 28/3/2014 (Còn 2 chỗ trống)  Khai giảng lớp buổi Trưa Thứ 2, học từ 12h-13h30 ngày 5/3/2014 – Lịch học 2.4.6 ( Đã khai giảng) Khai […]

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 04 năm 2014

Untitled-31

Lịch khai giảng khóa học hát Karaoke tháng 02 năm 2012 tại trung tâm âm nhạc Thế Bảo   Hà Nội:  Khai giảng lớp buổi Trưa Thứ 3, học từ 12h-13h30 ngày 7/2/2014 – Lịch học 3.5.7 ( Đã khai giảng) Khai giảng lớp buổi Tối Thứ 2, học từ 19h-20h30 ngày 6/2/2014 – Lịch học 2.4.6 ( Đã khai giảng) Khai giảng lớp […]

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 12 năm 2013

khaigang4

Lịch khai giảng tháng 12 tại trung tâm âm nhạc Thế Bảo   Hà Nội:  Khai giảng lớp buổi Chiều Thứ  4, học từ 12h-13h30, ngày 28/12/2013 (còn 2 chỗ trống)  (Kết thúc trước Tết) Khai giảng lớp buổi Chiều Thứ  2, học từ 14h-16h, ngày 19/12/2013 (Đủ lớp) Khai giảng lớp buổi trưa Thứ 3, ngày 20/12/2013- Lịch học 3.5.7 (Đủ lớp) Khai […]

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 11

Untitled-31

Trong tháng 11, chúng tôi khai giảng các lớp sau: Tại Hà Nội > Thứ 3 Ngày 29/11/2011 khai giảng lớp Karaoke cơ bản khóa E11 tại P.712, GP Tower, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội Ca học buổi trưa từ 12h – 13h30, lịch học 3,5,7 > Thứ 2 Ngày 21/11/2011 khai giảng […]

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 10

lich khai giang hat karaoke

Lịch khai giảng tháng 10 như sau: Tại Hà Nội > Ngày 11/10/2011 khai giảng lớp Karaoke cơ bản khóa D1 Lịch học: thứ 3,5,7; giờ học 12h đến 13h > Ngày 12/10/2011 khai giảng lớp Karaoke cơ bản khóa D2 Lịch học: thứ 2,4,6, giờ học 12h đến 13h > Ngày 21/10/2011 khai giảng […]

Chi tiết