Sheet nhạc Áo Lụa Hà Đông

Bạn đã từng xem qua bộ phim “Áo Lụa Hà Đông ” tên phim cũng chính là tên bài hát. Với những ca từ sâu sắc, Áo Lụa Hà Đông sẽ giúp bạn mường tượng tốt hơn về một giai đoạn lịch sử trong thời chiến loạn lạc.

Xem Sheet nhạc Áo Lụa Hà Đông tại đây:

Tải Sheet nhạc Áo Lụa Hà Đông tại đây:

Ao lua Ha dong – Ngo Thuy Mien

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)