Một số bài tập hơi khi hát Karaoke

hoc vien hoc karaoke

Chào các bạn. Hôm trước tôi có giới thiệu với các bạn Cách lấy hơi khi hát Karaoke, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tiếp “Một vài bài tập hơi khi hát Karaoke” 1. Tập lấy hơi – Khẩu hình hé mở để lấy hơi vừa bằng mũi vừa bằng miệng. –  Lấy hơi sâu […]

Chi tiết