Yêu cầu học hát

hát karaoke

Bốn bước học hát 1.- Lắng nghe : một lần toàn bài, dù biết sơ sơ bài hát cũng không hát theo khi người dạy hát đang hát. 2.- Ghi Nhịp : Nếu gặp bài hát không có ký âm, người học hát cần phải gạch dưới những chữ và chỗ nhịp mạnh . Với […]

Chi tiết