Sheet nhạc Bí Bo Xìn xịt

P”Bí Bo Xìn xịt” có thể bạn chẳng hiểu ý nghĩa gì khi đọc tiêu đề bài hát. Sheet nhạc Bí Bo Xìn xịt của tác giả Minh Phú được hiểu với nội dung mô tả chiếc xe hơi, tác giả tự hào về chiếc xe trong mọi tình huống mọi lẻo đường với hệ thống đèn […]

Chi tiết