Yêu cầu học hát

Bốn bước học hát

1.- Lắng nghe : một lần toàn bài, dù biết sơ sơ bài hát cũng không hát theo khi người dạy hát đang hát.

2.- Ghi Nhịp : Nếu gặp bài hát không có ký âm, người học hát cần phải gạch dưới những chữ và chỗ nhịp mạnh . Với một bài hát có ký âm, đôi khi cũng cần làm như vậy , nhất là gặp bài hát có nhịp chỏi .

3.- Hát lại : Hát lớn tiếng và mạnh dạn để nhập tâm và giúp người dậy nghe thấy những chỗ sai để sửa chữa .

4.- Ôn tập : Nên thường xuyên hát lại bài hát mới học với đám đông hoặc một mình để nhớ bài hát.

 

Sáu bước dạy hát

1.- Phát bài : Chọn cách in bài hát ra nhiều bản, phát cho mọi người . Bài hát có ký âm càng tốt, nếu không làm như vậy được thì viết bài hát bằng chữ lớn trên một khổ giấy lớn hoặc là giản dị nhất, dậy một bài hát dễ và ngắn .

2.- Hát trước : hát trước một lần bài hát để học viên làm quen với âm điệu và nhịp điệu của bài hát. Yêu cầu học viên lắng nghe dù họ đã biết bài hát.

3.- Cho ghi nhịp : Nếu bài hát không có ký âm, bạn hãy cho học viên gạch dưới những chữ hay những chỗ nhịp mạnh. Nếu bài hát có ký âm, giai đoạn này có thể không cần thiết, nếu học viên biết nhạc lý .

4.- Tập từng câu, từng đoạn : Tập cho học viên từng câu . Câu nào bạn cũng phải hát trước một lần rồi cho học viên hát lại . Sửa ngay khi bạn nhận thấy những chỗ hát sai . Xong mỗi đoạn, cho học viên hát lại đoạn đó rồi mới tập đoạn khác.

5.- Cho hát lại toàn bài : Khi tập xong các đoạn, bạn phải cho học viên hát lại toàn bài 1, 2 lần trước khi coi như viêc dậy hát hoàn tất.

6.- Ôn tập : Người dậy hát nên cho học viên hát lại bài hát nhiều lần sau đó, khi có dịp.

 

Ðiều kiện của một người tập hát :

1.- Biết bài hát và hát đúng.

2.- Hát to và rõ ràng.

3.- Lắng nghe những chỗ sai và sửa chữa ngay

4.- Tự tin, vui vẻ, và cầu tiến. Học thêm bài hát mới, nghe lại những bài hát mình đã biết do người khác hát để sửa chữa những lỗi lầm của chính mình.

Theo Internet

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.6/10 (19 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Yêu cầu học hát, 7.6 out of 10 based on 19 ratings